huis praktijk.jpg

Praktisch

Wat neemt u mee bij een eerste consultatie?

  • Het voorschrift van de arts (De behandeling dient aangevat binnen de periode van 2 maanden na opmaakdatum van het doktersvoorschrift.)

  • Een klever van de mutualiteit en uw identiteitskaart

  • Alle relevante informatie betreffende uw klacht, zoals verslagen of resultaten van beeldvorming

In samenspraak met de patiënt en de behandelende arts wordt er een behandelingsplan opgesteld. 

De betaling kan gebeuren cash of met de bank-app. Het getuigschrift voor terugbetaling door de mutualiteit krijgt u mee na betaling.

getuigschrift.jpg

Tarieven

Ik werk volledig geconventioneerd en ben hierdoor gebonden aan de officiële RIZIV tarieven. Hierdoor krijgt u maximale terugbetaling van de mutualiteit. Het aantal sessies dat terugbetaald wordt is wettelijk bepaald.
Voor een volledig overzicht van alle tarieven en terugbetalingen kan u surfen naar de website van het RIZIV, of contact opnemen met uw mutualiteit.

Elke patient heeft recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie op jaarbasis. Een courant voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten.De behandeling dient aangevat binnen de periode van 2 maanden na opmaakdatum van het doktersvoorschrift.

 

Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling dewelke lager is dan voordien.

Image by Samantha Gades

Timing

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak. Dit kan in de praktijk, via mail of telefonisch op het nummer 0496/81 44 94
Indien u zich om medische redenen niet kan verplaatsen, kan u een huisbezoek aanvragen.

Indien u uw afspraak niet kunt naleven, dient u minstens 24 uur op voorhand telefonisch te annuleren zodat andere patiënten sneller geholpen kunnen worden. Bij niet-tijdige annulatie zal de afspraak in rekening worden gebracht..