top of page
huis praktijk.jpg

Praktisch

Wat neemt u mee bij een eerste consultatie?

  • Het voorschrift van de arts (De behandeling dient aangevat binnen de periode van 2 maanden na opmaakdatum van het doktersvoorschrift.)

  • Een klever van de mutualiteit en uw identiteitskaart

  • Alle relevante informatie betreffende uw klacht, zoals verslagen of resultaten van beeldvorming

In samenspraak met de patiënt en de behandelende arts wordt er een behandelingsplan opgesteld. 

De betaling kan gebeuren cash of met de bank-app. Het getuigschrift voor terugbetaling door de mutualiteit krijgt u mee na betaling.

getuigschrift.jpg

Tarieven

Ik werk  gedeconventioneerd Het aantal sessies dat terugbetaald wordt is wettelijk bepaald.
Voor een volledig overzicht van alle  terugbetalingen kan u surfen naar de website van het RIZIV, of contact opnemen met uw mutualiteit.

Elke patient heeft recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie op jaarbasis. Een courant voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten.De behandeling dient aangevat binnen de periode van 2 maanden na opmaakdatum van het doktersvoorschrift.

 

Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling dewelke lager is dan voordien.

Image by Samantha Gades

Timing

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak. Dit kan in de praktijk, via mail of telefonisch op het nummer 0496/81 44 94


Indien u uw afspraak niet kunt naleven, dient u minstens 24 uur op voorhand of op vrijdag indien annulatie maandag is,  telefonisch te annuleren zodat andere patiënten sneller geholpen kunnen worden. Bij niet-tijdige annulatie zal de afspraak in rekening worden gebracht..

bottom of page