top of page

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Uit wederzijdse zorg en om alle misverstanden te vermijden:


Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijvingsformulier. De inschrijving wordt via mail bevestigd.
Gelieve lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden te vermelden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen.
Bij opgave van bepaalde (medische) redenen kan de docent overwegen de cursist individuele lessen voor te stellen of te weigeren voor deelname aan de lessen. Deze weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de cursist door de docente. Dit gebeurt uiteraard in goed onderling overleg.

Indien een lesreeks volzet is, dan zal u op de wachtlijst komen en hierover geïnformeerd worden.

Indien er te weinig inschrijvingen zijn dan zullen de lessen geannuleerd worden en terugbetaald worden.

Betalen

De tarieven staan vermeld in de meest recente folders en/of website en lesgeld dient vooraf betaald te worden.

De betaling gebeurt enkel na bevestiging van de inschrijving.
De inschrijving is pas definitief als de betaling 14 dagen voorafgaand aan de eerste les is voldaan.
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Afwezigheid lessen yoga

Indien u of uw kind niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan tijdig door te geven via mail of telefoon. De les kan niet ingehaald worden, maar  a
nnuleren kan tot 2 weken vóór de aanvang van de lessen zonder kosten. Nadien wordt het inschrijvingsgeld NIET terugbetaald. Indien het voor een 10 lessenreeks of meer is, worden er administratiekosten aangerekend van 21% bij een annulatie van minder dan 2 
weken voor de aanvangsdatum voor uitzonderlijke (medische) redenen.
Indien u voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.
Bij ziekte of afwezigheid van de docent worden jullie zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De les wordt nadien ingehaald of terugbetaald. Indien het voor een 10 lessenreeks of meer is, worden er administratiekosten aangerekend van 21% bij een annulatie minder dan  voor uitzonderlijke (medische) redenen

 weken voor de aav
Stiptheid

Gelieve tijdig aanwezig te zijn (5 à 10 minuten voor aanvang van de les), zodat er op tijd gestart kan worden. Gelieve ook op tijd je kind af te halen.

Lessen yoga

 

De kinderen en zwangere dames dragen makkelijke kledij, (geen kleedjes, rokken of jeansbroeken). De schoenen worden uitgedaan. De lessen gebeuren blootvoets of op( antislip)sokken. De kinderen worden begeleid door de ouder(s) of een daartoe gemachtigde volwassene tot in de praktijk-wachtruimte. De ouders of begeleiders worden niet in de zaal toegelaten tijdens de lessen.  De kinderen kunnen eventueel een flesje water meebrengen om vóór of na de les te drinken. Tijdens de lessen worden soms foto’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor promotie. Indien u niet akkoord gaat dat de foto’s worden gepubliceerd moet u dit schriftelijk melden.

Ongevallen en aansprakelijkheid

De praktijk Schepdaal is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
​Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van (minder) yoga tot de mogelijkheden behoort.
De praktijk Schepdaal stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.
De praktijk Schepdaal stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en het materiaal van de docente.


Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag.
mail en telefoon zie contact info


De praktijk Schepdaal-Wendy Vlaeminck

 

bottom of page